Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rok 2011

pdfUznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 11.12.2010 241.43 KB
pdfUznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 27.12.2010 271.64 KB
pdfUznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 21.1.2011 238.82 KB
pdfUznesenie z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 11.2.2011 121.92 KB
pdfUznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 1.6.2011 190.19 KB
pdfUznesenie z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 30.6.2011 135.94 KB
docUznesenie z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 15.7.2011 28.5 KB
docUznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 16.9.2011 22 KB
docUznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 28.10.2011 24 KB
docUznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 15.11.2011 22 KB
docUznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 1.12.2011 21.5 KB

Rok 2012

docUznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 16.3.2012 28.5 KB
docUznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 26.6.2012 29 KB
docUznesenie z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 10.11.2012 29.5 KB

Rok 2013

pdfUznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 12.1.2013291.65 KB
pdfUznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 22.2.2013376.22 KB
pdfUznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 5.4. 2013396.46 KB
pdfUznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 21.6. 2013500.75 KB
pdfUznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 26.7.2013150.69 KB
pdfUznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 25.10.2013465.05 KB
pdfUznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 16.11.2013208.43 KB
pdfUznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 28.12.2013702.81 KB

Rok 2014

pdfUznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupitel'stva 17.1.2014222.71 KB
pdfUznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 14.6.2014175.2 KB
pdfUznesenie z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 21.6.2014179.86 KB
pdfUznesenie zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 27.6.2014187.67 KB
pdfUznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 11.7.2014187.69 KB
pdfUznesenie zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 15.8.2014188.27 KB
pdfUznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 17.10.20141.17 MB

pdfUznesenie z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 31.10.2014651.99 KB
pdfUznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 11.12.2014177.68 KB
pdfUznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 13.12.2014135.88 KB
pdfUznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 30.12.20143.58 MB

Rok 2015

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

pdfUznesenie z 2. zasadnutia Obecnéhho zastupiteľstva, 6.3.2015224.86 KB
pdfUznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 15.4.2015117.82 KB 
pdfUznesenie zo 4 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 5.6.2015221.69 KB
pdfUznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 23.7.2015225.01 KB
pdfUznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 16.10.2015203.18 KB
pdfUznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 11.12.2015136.43 KB

Uznesenia Obecnej rady

pdfUznesenie OR z dňa 2.3.2015184.16 KB
pdfUznesenie OR z dňa 29.5.2015223.84 KB
pdfUznesenie OR z dňa 21.8.2015213.8 KB
pdfUznesenie OR z dňa 4.12.2015222.3 KB

Rok 2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

pdfUznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 26.2.2016222.09 KB
pdfUznesenie z 9. zasadntia Obecného zastupiteľstva z 20.5.2016208.42 KB
pdfUznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 17.6.2016216.37 KB
pdfUznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 16.9.2016216.33 KB
pdfUznesenie z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 7.12.2016240.2 KB

Uznesenia Obecnej rady

 pdfUznesenie z 5. zasadnutia Obecnej rady z 18.2.2016226.98 KB
pdfUznesenie zo 6. zasadnutia Obecnej rady z 13.5.2016224.68 KB
pdfUznesenie zo 7. zasadnutia Obecnej rady zo 14.9.2016217.63 KB
pdfUznesenie z 8. zasadnutia Obecnej rady z 3.12.2016231.65 KB

Rok 2017

Uznesenia Obecného zastupiteľstva
pdfUznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 24.2.2017219.46 KB
pdfUznesenie zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 5.5.2017216.52 KB
pdfUznesenie z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 30.6.2017234.72 KB
pdfUznesenie zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 7.9.2017225.5 KB
pdfUznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 13.10.2017224.91 KB
pdfUznesenie z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 16.12.2017231.3 KB


Uznesenia Obecnej rady

pdfUznesenie z 9. zasadnutia Obecnej rady z 10.2.2017213.41 KB
pdfUznesenie z 10. zasadnutia Obecnej rady z 30.6.201765.26 KB
pdfUznesenie z 11. zasadnutia Obecnej rady z 8.12.2017221.06 KB
pdfUznesenie z 12. zasadnutia Obecnej rady z 15.6.2018220.54 KB

Rok 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

pdfUznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 16.2.2018223.47 KB
pdfUznesenie z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 15.4.2018228.63 KB
pdfUznesenie z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 15.6.2018221.57 KB
pdfUznesenie z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo 17.8.2018207.06 KB
pdfUznesenie z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva z 26.10.2018208.92 KB
pdfUznesenie z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 8.12.2018203.81 KB

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018-2022

pdfUznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 8.12.2018217 KB
pdfUznesenie z 2. zastupiteľstva OZ z 27.2.2019213 KB
pdfUznesenie z 3. zastupiteľstva OZ z 24.5.2019212.38 KB
pdfUznesenie zo 4. zastupiteľstva OZ z 1.8.2019232.38 KB
pdfUznesenie z 5. zastupiteľstva OZ z 28.9.2019236.38 KB
pdfUznesenie zo 6. zastupiteľstva OZ z 15.12.2019336.3 KB
pdfUznesenie zo 7. zastupiteľstva OZ zo 16.2.2020496.12 KB
pdfUznesenie z 8. zastupiteľstva OZ zo 16.5.2020318.26 KB
pdfUznesenie z 9. zastupiteľstva OZ zo 1.8.2020316.57 KB
pdfUznesenie z 10. zastupiteľstva OZ zo 8.9.2020308.02 KB
pdfUznesenie z 11 zastupiteľstva OZ zo 16.10.2020305.26 KB
pdfUznesenie z 12 zastupiteľstva OZ zo 17.12.2020328.62 KB
pdfUznesenie z 13. zastupiteľstva OZ z 12.3.2021290.68 KB
pdfUznesenie zo 14. zastupiteľstva OZ z 23.5.2021248.44 KB
pdfUznesenie z 15 zastupiteľstva OZ z 30.6.202131.54 KB
pdfUznesenie zo 16. zastupiteľstva OZ z 30.9.2021294.08 KB
pdfUznesenie zo 17. zastupiteľstva OZ zo 4.12.2021324.71 KB
pdfUznesenie z 18. zastupiteľstva OZ z 26.2.2022289.67 KB
pdfUznesenie z 19. zastupiteľstva OZ z 27.5.2022308.39 KB
pdfUznesenie z 20. zasadnutia OZ z 19.7.2022293.35 KB
pdfUznesenie z 21 zasadnutia OZ z 13.10.2022296.8 KB

 VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026

pdfUznesenie z 1. zasadnutia OZ z 25.11.202234.03 KB
pdfUznesenie z 2. zasadnutia OZ zo 16.12.2022320.45 KB
pdfUznesenie z 3. zasadnutia OZ zo 17.2.2023521.58 KB
pdfUznesenie zo 4. zasadnutia OZ z 8.5.2023309.96 KB
pdfUznesenie z 5. zasadnutia OZ z 12.6.2023391.18 KB
pdfUznesenie zo 6. zasadnutia OZ z 8.9.2023377.93 KB
pdfUznesenie zo 7. zasadnutia OZ z 29.9.2023398.1 KB
pdfUznesenie z 8. zasadnutia OZ z 15.12.2023525.17 KB

pdfUznesenie z 9. zasadnutia OZ z 10.3.2024329.59 KB

pdfUznesenie z 10. zasadnutia OZ z 12.4.2024320.63 KB

pdfUznesenie z 11. zasadnutia OZ z 24.5.2024319.81 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok