Úradná tabuľa

VOĽBY DO NR SR 30.9.2023

pdfVyhlásenie volieb do NR SR 30.9.2023203.93 KB

pdfOznámenie o volebnom okrsku a volebnej miestnosti197.81 KB

pdfOznámenie o zapisovateľke a e-mailovej adrese pre delegovanie členov volebnej komisie202.77 KB

 pdfInformácia o voľbe poštou zo zahraničia534.59 KB

pdfOznámenie o e-mailovej adrese pre hlasovacie preukazy189.89 KB

Zverejnenie

 

Dokumenty obce

  pdfŠTATÚT OBCE SMILNO od 28.9.2019425.79 KB

 pdfRokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Smilno 1.32 MB

pdfRegistratúrny poriadok581.7 KB
pdfRegistratúrny plán411.96 KB

pdfŠtatút kronikára obce Smilno232.48 KB

pdfZapojenie obce Smilno do projektu DCOM264.83 KB

 

HOSPODÁRENIE OBCE

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2016708.3 KB

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 20161.03 MB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2017717.94 KB
pdfKonsolidovaná výročná správ obce Smilno za rok 20171.03 MB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2018141.38 KB 
pdfVýročná správa obce Smilno za rok 2018183.5 KB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 20191.11 MB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 2019183.26 KB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 20201.29 MB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 2020 1.19 MB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2021 - SCHVÁLENÝ1.13 MB
pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 20211.19 MB

pdfZáverečný účet obce Smilno za rok 2022 - schválený1.1 MB

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Smilno za rok 2022 - návrh1.2 MB

POVODŇOVÝ PLÁN

pdfPovodňový plán obce Smilno 1.51 MB
pdfPrílohy k povodňovému plánu5.02 MB
pdfPomocná dokumentácia260.8 KB

 

ZVEREJNENIE

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021359.98 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021177.82 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022163.34 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022365.39 KB

pdfSpráva z finančnej kontroly za II. polrok 2022664.77 KB

pdfNávrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2023461.84 KB

pdfSpráva z finančnej kontroly hlavného kontrolóra za I. polrok 2023970.41 KB

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023338.66 KB

 

 

Program rozvoja obce Smilno na roky 2015 -2022

pdfProgram rozvoja obce Smilno na roky 2015 - 20222.4 MB

pdfVýpis z uznesenia 15. zasadnutia OZ - Predĺženie PHSR do 31.12.2023202.11 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok