Zverejňovanie 2016 - Zmluvy

ZMLUVY A DOHODY

pdfDohoda č. 15/34/012/2661.6 MB

pdfDohoda č. 10/2016/§ 54 -ŠnZ/BJ o poskytnutí finančného príspevku8.48 MB

pdfDohoda číslo 21/§ 52a/2016/ŠR/BJ6.8 MB

pdfZmluva o partnerskej spolupráci medzi Dubieckom a Smilnom5.13 MB

pdfZmluva o spoločnej ohlasovni požiarov - obec Smilno a Džvirník LPS287.13 KB

pdfZmluva č. 76343 s DHZ o dotácii na rok 20162.48 MB

pdfZmluva o dielo č. 1_2016373.62 KB

pdfZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a. s.6.46 MB

pdfKúpna zmluva z 10.6.2016942.97 KB

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o.677.77 KB

pdfZmluva o audite za rok 2015233.94 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o audite za rok 2015124.68 KB

pdfKontrakt o kúpe kameniva205 KB

pdfDohoda o zimnej údržbe158.54 KB

pdfZmluva s Mestom Bardejov o príspevku na CVČ269.02 KB

pdfProtokol o ukončení Zmluvy o úvere84.64 KB

pdfDohoda č. 104 52a 2016 ŠR1.4 MB

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Smilno

pdfZmluva o poskytnutí NFP č. 635_2015_2050_1200312.99 KB
pdfPríloha č. 1 k Zmluve o NFP430.9 KB
pdfPríloha č. 2 k Zmluve o NFP183.38 KB
pdfPríloha č. 3 k Zmluve o NFP183.77 KB
pdfPríloha č. 4 k Zmluve o NFP227.34 KB
pdfPríloha č. 5 k Zmluve o NFP216.73 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o NFP250.18 KB
pdfPríloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP440.42 KB
pdfPríloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP183.9 KB
pdfPríloha č. 3 k Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP221.77 KB

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o NFP180.31 KB
pdfPríloha č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o NFP204.23 KB
pdfPríloha č. 2 k Dodatku č. 2 k Zmluve o NFP220.76 KB

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok