Zverejňovanie 2019 - Zmluvy

ZMLUVY A DOHODY

pdfZmluva o spolufin. CVČ pri ZŠ Pod Papierňou 1, Bardejov262.47 KB

pdfZmluva o spolufin. CVČ pri CZŠsMŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke191.54 KB

 pdfZmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom - NAJ, s.r.o.461.07 KB

pdfZmluva č. ZO-2019-99-01 o poskytovaní služieb - NAJ, s.r.o.362.6 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Edita Gondová240.56 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve z 18.1.2019 - Edita Gondová228.84 KB

pdfZmluva o prenájme poľnohospodárskych pozemkov - Biodružstvo Smilno1.78 MB

pdfDohoda č. 16/34/52A/2 ÚPSVaR BJ1.6 MB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Ivan Frankovič242.94 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.263.09 KB

pdfKúpna zmluva - Klamp-plast, s.r.o.331.46 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.244.28 KB

pdfZmluva o spolufin. CVČ pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov258.26 KB

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - Natur-Pack328.97 KB

pdfDohoda č. 19/34/50J/23 - ÚPSVaR3.1 MB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí - ZŠ B. Krpelca687.99 KB

pdfNájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu1.78 MB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí - ZŠ Pod Vinbargom214.95 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z DPO SR 2019566.74 KB

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny PZ 2019504.65 KB

pdfZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa579.19 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve s VVS - Požiarna zbrojnica752.01 KB

pdfZmluva o dielo - Dlažbard463.59 KB

pdfKúpna zmluva na materiál - KOMAL s.r.o.437.36 KB

pdfZmluva o dielo - komín PZ - Matúš Geffert466.68 KB

pdfZmluva o dielo 20190923 FOKUS Bardejov s.r.o.365.1 KB

pdfZmluva o dielo č. 2019/GB/01/007 STRABAG450.92 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok