Obecný úrad

OBECNÝ ÚRAD SMILNO

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu,
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi starosta. 

Obecný úrad:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
- vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
  (podľa Zákona o obecnom  zriadení č. 369/1990 Zb.)

Spôsob zriadenia samosprávy

     Obec Smilno bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23. - 24.11.1990.
     Týmto dňom zanikli národné výbory všetkých stupňov, ktoré boli od svojho vzniku v roku 1944 budované ako miestne orgány štátnej moci a správy. Ide o ustanovenia, ktorými sa nadobudnutím účinnosti tohto zákona zabezpečil prechod pôsobnosti zo sústavy národných výborov na obce.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (právomoc a pôsobnosť) sú stanovené:
- Ústavou Slovenskej republiky najmä čl. 64-71)
- Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obecného úradu v Smilne

Starosta obce: Bc. Baran Vladimír
Ekonómka a administratívna pracovníčka: Ing. Silvia Paľová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marek Horbaj

Adresa

P1010597Obec Smilno
Smilno 194
086 33 Zborov

Kontakty

tel.: 054 / 479 82 02                                  
fax: 054 / 479 82 02
mob.: 0901/ 727 939 - starosta obce
          

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.smilno.sk

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok