Zverejňovanie 2020 - Zmluvy

ZMLUVY A DOHODY

pdfZmluva o spolufinancovaní CVČ pri CZŠsMŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke216.54 KB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí - ZŠ Wolkerova293.69 KB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí - ZŠ B. Krpelca293.71 KB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí - ZŠ Pod Vinbargom294.79 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - DHZ Smilno 2020284.65 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - OŠK Smilno 2020283.18 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - ZO JDS Smilno 2020283.57 KB

pdfKúpno-predajná zmluva - Irena Lamancová - Druhotné suroviny531.19 KB

pdfKúpno-predajná zmluva - Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o.473.93 KB

pdfNájomná zmluva s LHS - PS Smilno385.87 KB

pdfKúpna zmluva č. 1004366361 - O2 Slovensko258.72 KB

pdfDohoda č. 20/34/50J ÚPSVaR2.72 MB

pdfZmluva o budúcej kúpnej zmluve č. NB 1/1/20201.26 MB

 pdfDohoda č. 20/34/054/52 - ÚPSVaR BJ618.13 KB

pdfDodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR - PACK1.31 MB

pdfZmluva č. 1420 171 DPO SR 2020567.44 KB

pdfZmluva - preklad resume - S. Polláková324.24 KB

pdfDohoda č. 20/34/054/76 - ÚPSVaR BJ613.4 KB

pdfVydavateľ.- naklad. zmluva - Patrik Derfiňák327.11 KB

pdfZmluva o grantovom účte (Prima banka) pre projekt Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy MŠ301.27 KB

pdfKúpna zmluva č. 45/ON-2020426.11 KB

pdfZmluva o dielo - kúrenie MŠ - Inštalatherm s.r.o.475.69 KB

pdfZmluva o dielo - zateplenie MŠ - Interius s.r.o.475.05 KB

pdfSponzorská zmluva - PROFI GARDEN - RI s.r.o.367.74 KB

pdfSponzorská zmluva - Alnus Slovakia s.r.o.365.85 KB

pdfSponzorská zmluva - Ing. Rastislav Feciľák367.38 KB

pdfDodatok č. 1 k vyd.-nakl. zmluve - Gabriel Lukáč229.94 KB

pdfZmluva o dielo - Polygrafické centrum s.r.o.307.54 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu - FÚRA s.r.o.235.39 KB

pdfDohoda o ukončení nájomnej zmluvy RVZ INVEST s.r.o.263.79 KB

pdfDohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve RVZ INVEST s.r.o.377.65 KB

pdfZmluva č. 663/2020/DPR_ PSK791.72 KB

pdfZmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 549/92/2020/IÚ na časti stavby "Smilno- rozšírenie vodovodu".284.13 KB

 pdfZmluva č. 14632208U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie2.07 MB

pdfMandátna zmluva - VO-TOR s.r.o489.04 KB

pdfSponzorská zmluva - DP Biodružstvo Smilno128.56 KB

pdfSponzorská zmluva - EKO-BIO s.r.o. Smilno125.29 KB

pdfZmluva o návratnej finančnej výpomoci - MF SR504.25 KB

pdfZmluva o výpožičke tabletu a SIM karty pre SODB - ŠU SR384.13 KB

pdfZmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE s.r.o.468.38 KB

pdfDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.403.69 KB

pdfZmluva o audítorských službách - Ing. Mária Kmeťová605.19 KB

pdfZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - ELEKOS822.04 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Fond na podporu umenia1.19 MB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok