Zverejňovanie 2018 - Zmluvy

ZMLUVY A DOHODY

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie DHZ 2018283.18 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie OŠK 2018283.84 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie ZO JDS 2018283.99 KB

 pdfZmluva o CVČ Dlhá Lúka 2018198.88 KB

pdfZmluva o CVČ ZŠ Pod Vinbargom 1 - 2018230.99 KB

pdfZmluva o CVČ - ZŠ Wolkerova 10 - 2018259.68 KB

pdfDohoda č. 18/34/051/22 o absolventskej praxi ÚPSVaR BJ850.88 KB

pdfZmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Smilno v roku 2018176.86 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Gabriel Lukáč245.3 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Pavol Hudáček244.23 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Jozef Petrovič244.23 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva  - Mariana Čentéšová244.09 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva - Patrik Derfiňák244.06 KB

pdfVydavateľsko-nakladateľská zmluva  - Rudolf Novodomec245.14 KB

pdfKúpna zmluva Nz 9510/2018 z 26.3.2018313.41 KB

pdfZmluva č. 148 039 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR490.27 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov347.43 KB

pdfZmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa155.93 KB

pdfKúpna zmluva č. 2380466379 - O2267.98 KB

pdfZmluva o dielo č ZoD 2018/GB/01/0121.12 MB

 pdfZmluva o výpožičke č. KRHZ PO 2018 452 059798.8 KB

pdfZmluva č. 385/2018/OK PSK626.88 KB

pdfZmluva o spracúvaní osobných údajov MADE s.r.o.1.07 MB

pdfDohoda č. 18/34/52A/264 ÚPSVaR1.45 MB

 pdfZmluva č. PHZ OPKI 2018 003033 MV SR - požiarna zbrojnica831.35 KB

pdfZmluva o spolufin. CVČ pri ZŠ Wolkerová, Bardejov248.98 KB

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok