Zverejňovanie 2021 - Zmluvy

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 24.1.2021820.26 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 7.2.2021804.35 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 14.2.2021835.69 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o nebezpečnom odpade329.05 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - ŠÚ SR - SODB200.76 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 6.3.2021439.8 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 14.3.2021439.89 KB

 

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 21.3.2021439.86 KB

pdfDohoda č. 20/34/010/57 ÚPSVaR470.53 KB

pdfZamestnávateľská zmluva - NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.697.3 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 28.3.2021439.86 KB

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 447.8 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 3.4.2021439.89 KB

pdfPríloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - FÚRA s.r.o.87.47 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 11.4.2021439.97 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 18.4.2021439.92 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 1.5.2021439.93 KB

pdfDodatok č. 2 k Licenčnej zmluve U4162/2013254.14 KB

pdfZmluva o poskytovaní služieb MOM 16.5.2021439.91 KB

pdfZmluva č. 1421 507 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR561.66 KB

pdfDodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu - SPP a.s.384.94 KB

pdfDohoda č. 21/34/054/98 ÚPSVaR Bardejov1.87 MB

 pdfZmluva č. 1169/2021/OPR - Prešovský samosprávny kraj1010.14 KB

pdfZmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 21-514-04899 - FPU1.32 MB

pdfZmluva č. 1673/2021/OPR o poskytnutí dotácie - PSK1.04 MB

pdfZmluva o združenej dodávke elektrickej energie - VSE (VO)458.73 KB

pdfZmluva o združenej dodávke elektrickej energie - VSE (KD)455.54 KB

pdfZmluva o združenej dodávke elektrickej energie - VSE (TJ, DN)474.53 KB

pdfZmluva o dielo č. 1/09/2021 - RVZ INVEST3.72 MB

pdfZmluva o dielo - INTERIUS s.r.o.473.56 KB

pdfZmluva o dielo - kúrenie KSB - Inštalatherm s.r.o.473.57 KB

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Mária Kmeťová430.1 KB

pdfZmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS220.47 KB

pdfDohoda č. 21/34/012/36 - ÚPSVaR425.65 KB

pdfdohoda č. 21/34/010/82 - ÚPSVaR686.41 KB

 pdfKúpno-predajná zmluva - Ján Baran396.77 KB

pdfDohoda č. 21/34/054/495 ÚPSVaR Bardejov737 KB

pdfZmluva o združenej dodávke elektrickej energie - VSE 575.64 KB

pdfDodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluve - Ján Baran478.23 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok