Kultúrne podujatia

     Každá obec má svoj charakteristický vlastný kultúrny život, organizovanie rôznych podujatí, stretnutí, súťaží. Inak tomu nie je ani v našom Smilne, kde sú zaužívané a tradičné akcie. Avšak vždy sa uskutoční aj niečo nové, k čomu je potrebný len dobrý nápad, odhodlanie a chuť naplniť ho.

    Medzi naše dlhoročné tradičné podujatie patrí detský karneval, ktorý sa koná pravidelne v mesiaci február. Organizujú ho zamestnanci ZŠ a MŠ v spolupráci s rodičmi detí, ktoré ju v danom roku navštevujú, Obecným úradom a ďalšími ochotnými občanmi. Zúčastní sa na ňom vždy veľa ľudí, ktorí sú zvedaví predovšetkým na krásne masky. Karneval je dobrý aj na stretnutie ľudí a príjemné strávenie popoludnia. Jeho priebeh, predovšetkým masky, sleduje tiež vopred určená porota, ktorá napokon vyhlási tie najkrajšie a najzaujímavejšie z nich a víťazov štedro odmení. Nasleduje voľná zábava, počas prestávky sa žrebuje bohatá tombola.

     Mnoho kultúrnych podujatí sa organizuje vzhľadom na cirkevné alebo štátne sviatky. Najvýznamnejšími z nich sú Veľká noc, kedy sa v kostole zvykne konať vystúpenie s veľkonočnou tematikou, a Vianoce. Počas nich mnohé rodiny očakávajú príchod Betlehemcov s betlehemským svetlom, ktoré by nemalo chýbať na štedrovečernom stole. V kostole sa odohráva vianočné predstavenie v podobe scénok, spievania piesní a hrania na hudobných nástrojoch pod vedením Marty Kmeťovej. Tá vytvorila dve spevácke skupiny - detský a veľký zbor, ktoré spievajú piesne cez sv. omše, hlavne počas sviatkov, na 1. sv. prijímaní, svadbách a iných významných príležitostiach. 
V obci sa zachoval pekný zvyk, ktorým je chodenie koledníkov po domoch počas Vianoc, ktorí všetkým zavinšujú, zaspievajú. Tí, ktorí chcú, môžu hneď finančne prispieť na verejnú zbierku Dobrá novina a za odmenu ich ponúknuť ovocím alebo koláčikmi. V posledný deň roka sa niekedy koná Silvestrovský ples alebo aspoň menšie oslavy na privítanie Nového roka. 

     Inými dôležitými podujatiami sú vystúpenia detí zo škôl pri príležitostí Dňa matiek v máji (v škole či v sále OÚ), tiež počas stretnutia dôchodcov v novembri alebo iných výnimočných podujatiach. Každoročne sa oslavuje tiež Medzinárodný deň detí, ktoré sa môžu tešiť na darčekové balíčky.  

     Mládež z obce začala v priebehu posledných rokov organizovať „Vatru” pod Smilnianskou horou. Vatra je z roka na rok vyššia a akcia veľkolepejšia. V roku 2014 sa postavili 2 vatry, jedna malá a druhá veľká, ktorá sa zapálila o 22.22 hod. V máji 2014 sa po prvýkrát postavil krásny „Máj” pri autobusovej zastávke, ktorý bol počas celého mesiaca ozdobou v obci. O rok neskôr sa Máj postavil pred budovu obecného úradu.

     Medzi významnú športovú akciu sa zaraďuje Volejbalový turnaj na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Odohráva sa na betónovom ihrisku pri škole, na jeho organizácii sa podieľa Obecný úrad, kultúrno-športová komisia v spolupráci s vedením Penziónu Alnus, ktorí hneď zabezpečia občerstvenie a DJ. Na turnaj sa prihlási vždy minimálne 5 družstiev nielen zo Smilna, ale aj okolitých dedín. Víťazné tímy získavajú trofeje a vecné ceny.
V priestoroch reštaurácie sa občasne konajú ďalšie akcie ako diskotéky, koncerty, rôzne vystúpenia. V prípade pekného počasia sa počas leta robia vonku.

    Ďalšími športovými akciami, ktoré sa konali, sú Smilnianska bežecká stopa, Vianočný turnaj v stolnom tenise a šípkach, pravidelné futbalové zápasy OŠK Smilno či cyklistický okruh.

    Niektorí ľudia sa aktívne zapájajú do pravidelného cvičenia. Konkrétne ZO JDS Smilno zabezpečuje kondičné cvičenia v sále obecného úradu 2x do týždňa, precvičuje ich p. Bronislava Paľová. Druhou skupinou sú mladí, ktorí sa stretávajú v telocvični ZŠ pod vedením trénerky „FIT Klubu Smilno” Martiny Kušnírovej.

     Novovzniknutá organizácia ZO Jednota dôchodcov Slovenska Smilno sa tiež podieľa na kultúrnom dianí v obci. V rámci ich pravidelných členských schôdzi sa zvykne hneď pripraviť aj niečo pre verejnosť, napr. výstava obrazov našich maliarov, malé dožinky - Dary zeme, teda výstava ovocia a zeleniny. V rámci organizácie sa vytvoril spevácky spolok, ktorý predviedol svoje vystúpenia na ich posedeniach, pozvanie prijali aj na Veľkonočnú tancovačku či do iných dedín a Bardejova. Všade mali úspech.

    Je potrebné spomenúť tiež podujatia, ktoré sa v Smilne síce konajú, ale obec je len ich sprostredkovateľom. Konkrétne môžme spomenúť vystúpenia mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova, ktorí nás svojou návštevou poctili už viackrát. Svoje talenty nám párkrát prišli odprezentovať aj „Sloníčatá”, deti z detského domova zo Šarišských Michalian. Navštívili nás tiež cirkusanti či kúzelníci so svojim programom a ďalší iní vystupujúci.

    V kostole sa konajú prezentácie katolíckych zborov aj z iných dedín. Každý z nich zaspieva svoje piesne s vlastným hudobným doprovodom.

    V našej malebnej obci Smilno je veľká podpora pre oblasti kultúry, športu a vzdelávania. Vždy je snaha vymyslieť niečo nové a neobvyklé, ale zároveň si udržiavame zvyky a tradície charakteristické pre našu dedinu.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok