Obecná knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA

Výpožičná doba

v uvedených dňoch (v soboty) v čase od 14:00 - 15:00 hod.

20.01.2018          14.07.2018

03.02.2018          27.08.2018

17.02.2018          11.08.2018

03.03.2018          25.08.2018

07.04.2018          07.09.2018

21.04.2018          07.09.2018

05.05.2018          06.10.2018

19.05.2018          20.10.2018

02.06.2018          10.11.2018

16.06.2018          24.11.2018

30.06.2018          08.12.2018

     Knižnica sídli v priestoroch budovy materskej školy č.64, pod kostolom. Nebola tam vždy, predtým mala svoje priestory v budove družstva. Otvorená bola už v roku 2008, o rok neskôr sa presťahovala do nových priestorov MŠ. Knihovníčky boli spočiatku dve, p. Mária Pavlovská a p. Štefánia Kravčíková, v súčasnosti má všetko na starosti už len p. Kravčíková. Správcom je obecný úrad.
     Miestnosť knižnice je síce malá, ale nachádza sa v nej dostatok rôznych a zaujímavých kníh pre všetky vekové skupiny. Ponuka knižných titulov je pestrá, nájdu sa tu kategórie ako krásna literatúra pre deti a mládež, pre dospelých, krásna literatúra - slovenskí a českí autori, detektívky, rozprávky, poézia, náučná literatúra pre rôzne vekové skupiny, ďalej náboženská, hospodárska, dokonca aj ruská literatúra. Naozaj si je z čoho vybrať. Oficiálne je evidovaných vyše 1430 kníh. Tie získava knižnica predovšetkým ako dary, len niektoré knihy sú zakúpené. 
     Počet členov nie je vysoký, ale dostačujúci, stálymi a aktívnymi členmi sú hlavne deti a mládež, menej dospelí. Tých aktívnych je približne 40. V marci, mesiaci kníh, vždy prídu na prehliadku knižnice aj deti z našej základnej školy, aby si mohli domov vypožičiať tie knižky, ktoré ich najviac oslovili. Tiež je dobré učiť už žiakov pracovať s literatúrou, vyhľadávať z publikácií potrebné informácie a vedieť spracovať text. 
     Knihy sa vypožičajú len zaevidovaným členom so zaplateným poplatkom na dobu max. 3 mesiace, na požiadanie sa môže o jeden mesiac predĺžiť. Vziať domov sa môžu najviac 3 knihy. Tie publikácie, ktoré sú iba prezenčné a nemali by sa vziať so sebou, si môžu ľudia preštudovať priamo na mieste, kde majú k dispozícii stôl, stoličky, písacie potreby. 

Členské:
- deti do 15 rokov: 0,20 € ročne
- dospelí: 0,40 € ročne

Adresa trvalého bydliska p. Kravčíkovej:
Smilno č.d. 21,
086 33 Zborov
Telefonický kontakt: 054/4798 689

P1010813

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok