Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Okresné športové hry JDS - Zborov Autor: Obec Smilno 2229
Obhliadka kaplniek Autor: Obec Smilno 2505
Zborovské sladké drevo 2016 Autor: Obec Smilno 2841
Volejbal a Smilnianský zakrucaník 2016 Autor: Obec Smilno 2089
Volejbalový turnaj na sv. Cyrila a Metoda Autor: Obec Smilno 2327
Vatra Smilno 2016 Autor: Obec Smilno 2464
Uvítanie do života Autor: Obec Smilno 2379
10. zasadnutie OZ v Smilne Autor: Obec Smilno 2274
Seniori zo Smilna bodovali v Stebníku Autor: Obec Smilno 2109
Seniori sa zamýšľajú nad novou kaplnkou Autor: Obec Smilno 2011

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok