Vývoz nebezpečného odpadu 16.11.2016

nebezpecny odpadFirma FÚRA, s.r.o. pripomína občanom obce Smilno, že na základe harmonogramu

bude dňa 16.11.2016 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu (od 9:15 do 10:30).

Prosíme občanov, aby odpad priviezli k budove Obecného úradu v Smilne,

keďže nebezpečný odpad nesmie byť uložený voľne pred bránami domov.

Do kategórie nebezpečný odpad patria: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nezbiera sa eternit, sklenená vata, polystyrén.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok