Pani Helenka znova reprezentovala

IMG 1819 Pani Helena Marcinová znova reprezentovala obec Smilno i ZO JDS v Smilne. Tentokrát nešlo o súťaž v prednese poézie a prózy. Dňa 4.11.2016 sa v budove Seniorcentra v Bardejove konala okresná súťaž „BABIČKA BARDEJOVSKÉHO OKRESU 2016". Súťaž bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Bardejov v spolupráci s okresnou organizáciou JDS Bardejov. Nominovaných bolo 6 babičiek z okresu Bardejov v zastúpení obcí Malcov, Raslavice, Zlaté, Fričkovce, Smilno a Beloveža. Súťažiace sa predviedli v troch kolách. Prvé kolo bolo predvedenie a predstavenie kroja. V druhom kole mali babičky prezentovať svoju rodnú obec a v rámci tretieho kola bola individuálna prezentácia všetkých nominovaných babičiek. Účastníčky boli vyhodnotené v troch kategóriách - MISS najstaršia babička, MISS obecenstvo a celková MISS okresu Bardejov. Po veľmi náročnom rozhodovaní poroty „MISS obecenstvo“ bola vyhlásená babička z obce Zlaté a v ostatných dvoch kategóriách víťazkou sa stala babička p. Justína Semáneková z Fričkoviec. Aj keď pani Helenka nevyhrala, veľmi pekne reprezentovala našu obec, za čo jej patrí srdečné poďakovanie. Do celkového programu počas súťaže sa aktívne zapojila aj naša ZO JDS Smilno. Spevácka skupina v zložení A. Mačušová, A. Greškovičová, B. Vaľová, M. Baranová a E. Kimáková peknými piesňami obohatili kultúrny program nádhernej akcie. Viac vo fotogalérii.  -peki -

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok