Vymenovanie starostu a poslancov OZ, 13.12.2014

10. zasadnutie OZ

p. Baran, p. Račko, p. Horbaj

Oboznámenie s programom

Predsedkyňa MVK

Čítanie sľubu nového starostu

Novozvolený starosta Smilna

Odovzdávanie insígnie

Starosta a bývalý zástupca starostu

Podpisovanie sľubu starostu obce

Gratulácia a odovzdanie osvedčenia

Čítanie sľubu pre poslancov

Mgr. Dujčáková Henrieta

p. Kimák Peter

p. Kravčík Marek

p. Lukáč Jozef

p. Randár Jozef

p. Špak Vladimír

Pokračovanie schôdze podľa programu

Hlasovanie poslancov

   

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok