Stretnutie seniorov, výstava, 19.10.2014

Obrazy našej mládeže

Autor M. Tomik, 15 r.

Diela Mgr. Jany Baranovej

Kresťanské motívy

Obrazy Ing. Horbaja

Krása prírody

Hostia z Bardejova

Ďalšia autorka obrazov

Obrazy Mgr. Smolkovej

Prišli aj návšetvníci

Záujem bol veľký

Naši seniori

Predsedkyňa p.Kimáková

Mgr. Smolková Alžbeta

Prednes p. Marcinovej

Speváci seniori

Harmonikár M. Bukovský

Všetci spolu

Obrazy Ing. Horbaja

Autorka Mgr. Smolková

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok