Zasadnutie prilákalo mnoho ľudí

Obec vs. Alpine 2     Po dlhých rokoch sa v obci Smilno konalo mimoriadne verejné zasadnutie, na ktoré boli pozvaní všetci obyvatelia. A nielen oni. Pozvanie na túto schôdzu, ktorá prebiehala dňa 16.6.2015 od 18:00 hod v sále obecného úradu, prijali tiež členovia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, novinári, z veľkej diaľky pricestoval obyvateľ obce Ruská Poruba.
     Zasadnutie bolo síce zorganizované obcou, avšak hlavné slovo mali predstavitelia spoločnosti Alpine Oil & Gas s.r.o., ktorí prišli odprezentovať a porozprávať o pripravovanom prieskumnom vrte (a prípadnej ťažbe) ropy a horľavého zemného plynu v katastri Smilna. Starosta obce, p. Vladimír  Baran, na úvod všetkých privítal, následne sa slova ujal generálny riaditeľ z USA p. Michael P. Lewis. Keďže sa takmer celý čas vravelo po anglicky, prítomná musela byť tlmočníčka, ktorá mala naozaj náročnú úlohu.

     Pri prezentácii sa vystriedali aj ostatní členovia spoločnosti, po jej ukončení prišla na rad voľná diskusia, niektorí ľudia nabrali odvahu a spýtali sa to, čo ich zaujímalo. Otázky, komentáre či názory boli rôzne, týkali sa predovšetkým ochrany prírody, zamestnanosti, prínosu pre obec, zárobku spoločnosti a jej investíciách. Ľudí zaujímalo hlavne to, aká bude použitá technika, stroje, presný priebeh vrtov, čas ich trvania, ako to ovplyvní ich doteraz pokojný život v obci (hlučnosť, nepretržité osvetlenie na pracovisku, zvýšená premávka automobilov ťažobnej spoločnosti ...). Taktiež sa prebrali možné negatívne vplyvy na krajinu, lesy, podzemné vody, ornú pôdu, lesnú zver či priľahlé rekreačné stredisko Makovica.
     Po vyše 3 hodinách sa stretnutie oficiálne ukončilo a ľudia sa pobrali domov bohatší o mnohé informácie týkajúce sa tejto závažnej problematiky. O tejto téme sa bude ešte dlho rozprávať, polemizovať, avšak ako obec si musíme počkať na ďalšie kroky tak zo strany spoločnosti, ako aj ochranárov. Každopádne to bude ešte zaujímavé.

Zároveň zverejňujeme oficiálny informačný materiál spoločnosti Alpine Oil & Gas s.r.o., ktorý nám na požiadanie spracoval p. Benada. 
pdfInformačný materiál pre obec Smilno630.67 KB

                                                                                                                                   [M.B.]

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok