Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno
  • Smilno | Obec Smilno

Stretnutie seniorov a výstava obrazov

Výstava o     Naši seniori z JDS ZO Smilno znova ukázali svoju aktivitu, zrealizovali ďalší z ich nápadov a v spolupráci s Obecným úradom v Smilne sa im aj tentokrát podarilo uskutočniť niečo, čo tu už dávno nebolo - výstavu obrazov. Tá začala oficiálnym otvorením dňa 19.10.2014 o 15.00 hod v sále Obecného úradu. Výstava bola spojená s riadnou členskou schôdzou dôchodcov, na ktorej sa zišli takmer všetci jej členovia, hostia z Bardejova, zástupca starostu obce Mgr. Ján Račko, ale aj autori obrazov.

     Na úvod predsedkyňa organizácie, p. Elena Kimáková, všetkých srdečne privítala a následne viedla schôdzu podľa bodov programu. Zhrnuli si svoje doterajšie uskutočnené aktivity, zablahoželali víťazke celoslovenského kola v prednese poézie a prózy v Martine, p. Helene Marcinovej. Tá predniesla úryvok prózy aj priamo v sále. Ďalšie blahoželania patrili tým členom, ktorí za posledný mesiac oslávili svoje narodeniny alebo meniny. Pekný predslov mala aj okresná tajomníčka JDS v Bardejove, p. Helena Jurečková. V diskusii sa riešili hlavne budúce akcie a podujatia podľa harmonogramu. Priebeh schôdze bol obohatený o krátke vystúpenia speváckeho spolku našich seniorov, ktorí zaspievali zopár piesní v hudobnom doprovode harmonikára Mariána Bukovského zo Zborova. Program bol naozaj pestrý, spojilo sa v ňom hudobné, spevácke a recitačné nadanie, čo len posilnilo myšlienku samotnej výstavy obrazov - prezentovať maliarske umenie. Po ukončení schôdze nasledovalo občerstvenie členov a prítomných hostí.

     Veľká vďaka patrí, samozrejme, autorom obrazov, ktorí neváhali a radi vystavili svoje maliarske diela. Hlavnými vystavovateľmi boli Mgr. Alžbeta Smolková, Mgr. Jana Baranová a Ing. Marek Horbaj. Svoje obrazy prišli ukázať aj naši, veľmi nadaní a talentovaní, mladí maliari a to Tamarka Kimáková (9 r.), Viktor Velička (13 r.) a Michal Tomik (15 r.). O dekoráciu stolov a výzdobu v sále sa znova postarala p. Jana Majcherová. Samotná účasť verejnosti bola celkom vysoká, z čoho sa dá usúdiť, že podujatie ich zaujalo a obrazy sa im veľmi páčili. Výstava potrvá do štvrtka, 23.10.2014.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok