Zverejňovanie 2024 - Objednávky

Zverejňovanie 2024 - Objednávky

Zverejňovanie 2023 - Zmluvy

pdfMandátna zmluva č. 1_2023 - Ing. Iveta Sabaková464.81 KB

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2021 a Dodatku č. 1442.22 KB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2023 - Mesto Bardejov448.95 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2023 - OŠK Smilno283.97 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2023 - PATRIA Smilno283.54 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2023 - DHZ Smilno285.2 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2022/SMC - Slovak Medical Company, a.s.222.73 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2023 - ZO JDS Smilno284.22 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na CVČ 2023 - CZŠ s MŠ sv. Faustíny364.5 KB

pdfPríloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.6.2020 - FÚRA s.r.o.282.38 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1_09_2021 - RVZ INVEST s.r.o.318.32 KB

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 09 2021 - RVZ INVEST s.r.o.218.59 KB

pdfZmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. PO59/23 Maslen397.48 KB

 pdfDarovacia zmluva - ŠÚ SR741.64 KB

pdfDohoda č. 23/34/054/236 - ÚPSVaR1.29 MB
pdfDodatok č. 1 k Dohode č. 23/34/054/236285.44 KB

pdfZmluva č. 1423 393 - DPO SR517.79 KB

pdfDarovacia zmluva č. p. KRHZ-PO-VO-133-062/2023 - MV SR260.89 KB

pdfZmluva č. 512/2023/OPR o poskytnutí dotácie - PSK1.13 MB

pdfZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - FPU666.96 KB

pdfZáložná zmluva č. 700/226/2023 - ŠFRB1.52 MB

pdfZáložná zmluva č. 700/227/2023 ŠFRB1.53 MB

 pdfPoistná zmluva - živel - Generali a.s.225.58 KB

pdfDodatok k Poistnej zmluve č. 2409139689 - Generali Poisťovňa1.2 MB

pdfZmluva č. 0015-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na BD - MD SR1.12 MB

pdfZmluva č. 0016-PRB/2023 o poskytnutí dotácie na BD - MD SR1.08 MB

pdfDodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - VSE a.s.902.5 KB

pdfDohoda č. 23/34/054/1373 ÚPSVaR1.87 MB

pdfDodatok č. 3 k Zmluve o dielo c. 1/09/2021205.16 KB

pdfPoistná zmluva - živel - protipov. vozík - Generali a.s.195.23 KB

pdfDodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Fúra s.r.o.489.95 KB

pdfZmluva o poskytnutí audítorských služieb za rok 2022 - Ing. Marek Lipka682.83 KB

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024240.98 KB

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom687.66 KB

pdfZmluva č. 1D/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ364.96 KB - CZŠsMŠ Dlhá Lúka

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok