Seniori si zahrali doskové hry

     človečeAktivity našich seniorov zo ZO JDS Smilno pokračovali ďalšou príjemnou akciu, a to doskovými hrami v salóniku Obecného úradu v Smilne. Tie sa konali dňa 8.3.2015 od 15.00 hod., presne na sviatok Medzinárodného dňa žien, ktorý sa hneď pekne oslávil. Keď sa všetci zišli, predsedkyňa združenia, p. Elena Kimáková, mala úvodné slovo, hostí srdečne privítala a hry sa mohli začať. Medzi zúčastnenými boli aj p. starosta, Bc. Vladimír Baran, a piati seniori zo Zborova - p. Biško, p. Rimarčik, p. Kováč, p. Šarišský a p. Kowalski.

    Najskôr sa vytvorili dvojice na šach a štvorice ku hre človeče. Pani Mačušová si všetko zapisovala, aj keď víťazi sa nevyhlasovali, išlo o vzájomné stretnutie, zábavu a príjemné spestrenie nedeľňajšieho popoludnia. Avšak víťazstvu sa potešili všetci, ktorí dostali figúrky ako prví do domčeka alebo zvíťazili v šachu. Následne sa dvojice pomiešali, aby si zahral každý s každým.
     Počas hrania sa podávalo občerstvenie v podobe koláčikov, čaju, kávy či chutnej klobásky s chlebom. Atmosféra bola príjemná, sedelo sa dlho do večera, členovia sa popritom porozprávali o svojich budúcich činnostiach, organizované aj okresnou organizáciu v Bardejove.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok