ÚPN - Šarišské Čierne - Zmeny a doplnky č. 01

Obec Šarišské Čierne oznamuje,

že vypracovala dokument Územný plán obce Šarišské Čierne - Zmeny a doplnky č. 01, ku ktorému sa môže verejnosť vyjadriť. Svoje písomné stanovisko k oznámeniu pdfOznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Šarišské Čierne - Zmeny a doplnky č. 01" 69.54 KB môžete doručiť Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sarisske-cierne.

 

 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok