Vývoz TKO - zmena!

Spoločnosť FÚRA, s.r.o. oznamuje,

že mení deň vývozu tuhého komunálneho odpadu

z pondelka dňa 25.12.2023 na sobotu 23.12.2023.

Prosíme, pripravte nádoby s komunálnym odpadom

pred svoje brány zavčasu ráno - v sobotu 23.12.2023. 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok