Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Smilno

Obec Smilno v zastúpení starostom obce,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  a §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Smilno

s nástupom od 10.2.2024.

Uzávierka prihlášok je 10.1.2024 o 12:00 hod.

Všetky požiadavky sú uvedené v priloženom dokumente.
pdfVyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Smilno381.84 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok