Vakcinácia líšok apríl - máj 2023

 

i 737854Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov oznamuje,
že v termíne od 17. apríla do 5. mája 2023
sa uskutoční na celom území SR
orálna vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote
- vykoná sa letecky z výšky 150 metrov nad terénom.

V prípade nájdenia vakcinačnej návnady sa jej nedotýkajte a v žiadnom prípade ju nepoužite pre domáce zvieratá!

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok