Nový školský rok 2014/2015

     IMAG0558 V dnešný deň, 2.septembra, sa otvorili po dvojmesačných letných prázdninách znova brány školy na celom Slovensku. Inak tomu nebolo ani u nás v Smilne, kde žiaci zasadli do nových školských lavíc v krásne prerobených triedach. Pani riaditeľka, Mgr.Silvia Gujdanová, spolu s pani učiteľkou Mgr.Martinou Kohútovou ich srdečne privítali a povedali na úvod pár pekných slov. Všetci žiaci sa aj spolu odfotili, aby mali na tento deň peknú pamiatku. Celkovo nastúpilo 26 žiakov na ZŠ a 24 detí do MŠ. Pre starších žiakov to už nebolo nič nové, avšak pre našich 3 prváčikov sa práve začala nová etapa života. Skončil sa pre nich bezstarostný život, keď sa hrali v škôlke s hračkami a cez obed si mohli pospať. Nastal pre nich čas v školských laviciach, pribudli nové, ale pekné povinnosti v podobe domácich úloh a učenia sa nových, zaujímavých vecí. Už v prvý deň dostali deti do rúk svoje učebnice, mnohé z nich aj úplne nové.

      Úprava vnútorných aj vonkajších priestorov školy dala síce zabrať a stálo to aj veľa úsilia, ale výsledný efekt je viditeľný. Urobil sa veľký kus práce, čo potešilo hlavne samotné deti. Aj každý ranný príchod do takto pekne vynovenej a vyzdobenej triedy môže byť motiváciou k tomu, že škola nie je iba o učení, ale aj o zábave, zážitkoch a dopomôcť aj k lepším výsledkom a známkam.

     Vo vedení školy a zamestnancoch sa oproti minulému školskému roku nič nezmenilo. Pedagógmi ostali Mgr. Gujdanová a Mgr. Kohútova v ZŠ, v MŠ ostali učiť Mgr. Slavomíra Kavuľová a Mgr. Viera Lukáčová. Vychovávateľkou je naďalej pani Anna Jurková. 

     Školský rok sa začal a nám neostáva nič iné, ako popriať všetkým žiakom veľa úspechov, trpezlivosti pri učení a aby bola pre nich škola hrou a nie nutnosťou. Našim škôlkarikom zas veľa zábavy a bezstarostných dní :-)

zš

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok