Vývoz odpadu 26. a 27.5.2021

OZNAM

Vážení občania,

podľa harmonogramu vývozu odpadov z obce Smilno
búdú v tomto týždni vyvážané nasledujúce odpady:

26.5.2021 - 7:30-8:30 - nebezpečný odpad

27.5.2021 - 08:00 - jedlé oleje v PET fľašiach

 

Zberné miesto pre nebezpečný odpad i jedlé oleje
je pred budovou obecného úradu v Smilne.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok