Otvorenie školského roka - pokyny

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Smilno
oznamuje rodičom žiakov ZŠ a rodičom detí MŠ
nasledujúce informácie súvisiace
s otvorení nového školského roka 2020/2021

1/ Žiaci základnej školy začínajú školský rok dňa 2.9.2020 o 8:00 hod. slávnostným otvorením na školskom dvore. 

Za každého žiaka je zákonný zástupca povinný odovzdať vyplnený a podpísaný:
docxZdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu20.27 KB
docxVyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti14.24 KB

Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie (do konca roka 2020 je stále hradené zo štátnej dotácie), prinesú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný:
pdfZápisný lístok stravníka669.26 KB

Upozornenie: pre pretrvávajúcu kompletnú rekonštrukciu priestorov
materskej školy a školskej jedálne bude žiakom
v dňoch 3. a 4. 9. 2020 vydaná suchá strava (balíček)
ako náhrada za obed.

 

2/ Deti navštevujúce MŠ začínajú školský rok 7.9.2020 a to z dôvodu kompletnej rekonštrukcie priestorov materskej školy a školskej jedálne. V prípade nových nepredvídaných okolností budú rodičia informovaní priamo zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu.

Za každé dieťa je zákonný zástupca povinný odovzdať vyplnený a podpísaný:
docxZdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu20.27 KB
docxVyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti14.24 KB
pdfZápisný lístok stravníka669.26 KB

 

Prosíme rodičov, aby v si vo vlastnom záujme preštudovali
všetky dokumenty zverejnené na webe základnej školy:https://zssmssmilno.edupage.org/news/#200

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť, trpezlivosť a dodržiavanie všetkých nariadení a pokynov v tomto obtiažnom období, aby sme zostali všetci zdraví.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok