Usmernenie z 20.6.2020 - COVID19 a cestovanie

S účinnosťou od 20. júna 2020 (06:00) platí opatrenie, ktoré umožní pricestovať na Slovensko zo zahraničia bez nutnosti povinnej 14-dňovej karantény.

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú z uvedených zdravotne bezpečných krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Monako a Poľsko.

!                                                         Upozornenie

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko z iných ako zdravotne bezpečných krajín naďalej platí, že sa musia preukázať 96 hodín starým negatívnym testom na COVID-19.

Ak osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa prítomným policajtom preukázať negatívnym testom priamo na hranici. Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený).

Od 15. júna 2020 je dostupná webová stránka https://reopen.europa.eu/. Požívatelia na nej nájdu aj praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

Osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Zdroj: https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok