Výzva starostu obce

Vážení občania,

     obraciam sa na Vás s prosbou a zároveň výzvou, aby sme začali pristupovať k životnému prostrediu v našej obci ohľaduplnejšie ako doteraz, a to z nižšie uvedených dôvodov:

     Tí občania, ktorí si všímajú život obci a meniace sa prostredie okolo obecných budov (i v budovách samotných) a hlavne okolia obce, isto postrehli, že na kopci „Kreminka“ v mieste skládky sutiny už asi 4 roky vyrastá stromoradie v tvare slovenského dvojkríža (sadili ho aj naše deti z obce), že v okolí verejných budov sa už nenachádzajú zbytočné a na údržbu nákladné oplotenia, že zamestnanci obce, poslanci, členovia Jednoty dôchodcov v Smilne, hasiči každý rok upratujú čierne skládky po nezodpovedných ľuďoch, ale aj našich spoluobčanoch.

Brigáda v Džvirniku 2018
Sadenie platanov na Kreminke 2018
Odpady na Smilňanskej hure 2019
Čistenie vstupu do Smilna - brigáda poslancov 2020
Brigáda JDS Smilno na Kreminke 2020

     Aj napriek tomu, že sa medzi nami nájdu aj ohľaduplní a odvážni občania ako pán Peter Kavuľa a pani Katarína Matiseková, ktorí neváhali a upozornili odbor Životného prostredia a orgány Polície SR na čierne skládky v okolí obce, za čo im patrí veľká vďaka, sa medzi nami nájdu ešte stále indivíduá, ktoré porušujú zákony o ochrane prírody a nezodpovedne vyhadzujú smeti prikryté konármi, hlinou a pod. na miesta v okolí našej obce. Ale týmto to nekončí, tieto skládky musí obec na svoje, teda VAŠE - NAŠE náklady odstrániť. Ani navýšenie poplatku za odvoz TKO v tomto kalendárnom roku zďaleka nebude stačiť pokryť tieto náklady, ale budeme to musieť zvládnuť.... Prosím preto všetkých občanov, aby plne využívali služby zbernej spoločnosti FÚRA, s.r.o., ktorá zabezpečuje aj separovaný zber plastu, skla, železa, papiera, zber elektro a nebezpečného odpadu atď. Prosím občanov, aby v prípade pristavenia veľkokapacitného kontajnera (2x do roka) doň nevhadzovali separovateľný odpad vyššie uvedený. Ak je kontajner plný, tak je plný a už doň nevhadzujte ďalší odpad! Pri búraní domu, nasťahovaní sa do staršieho domu alebo pri väčšom upratovaní domácnosti je potrebné si objednať veľkokapacitný kontajner na vlastné náklady. Väčšie množstvo sutiny a betónov, je možné odviesť na zberný dvor v Zborove – nie každá obec v našom okrese má takú možnosť tak blízko. Inak to zase za nezodpovedných jednotlivcov zaplatíme všetci. Konáre z orezaných stromov sa už 5 rokov zhromažďujú za „novým cintorínom“ a štiepkujú v jarnom období do konca mája. Ak niekto obrezuje stromy počas roka, bude musieť počkať a vyviezť konáre nasledujúci rok na určené miesto v jari, alebo ich zoštiepkovať doma, alebo inak zneškodniť (použiť na kúrenie).

   Ak aj napriek tomuto listu a rokom upozorňovania občanov aj osobnému dohovoru, ktorý som mnohokrát vykonal, sa bude pokračovať vo vývoze TKO na miesta, kde to nepatrí, bude musieť obec pristúpiť k adresnejším opatreniam na konkrétnych vinníkov a k ďalšiemu navýšeniu ceny za odvoz TKO.

     Ďakujem všetkým Vám, ktorí preferujete zodpovedný prístup a ohľaduplnosť k životnému prostrediu - za pomoc pri upratovaní našej obce, za separovanie odpadu a znižovaniu používania umelých kvetov na miestnom cintoríne pri pohreboch a na sviatok všetkých svätých. Robíme to predsa pre nás!!!

                                                                       Bc. Vladimír Baran, starosta

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok