Usmernenie Hlavného hygienika a ÚVZ SR

Prosíme, venujte pozornosť nasledujúcim dokumentom

vydaným Hlavným hygienikom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR
v súvislosti s koronavirusom 2019-nCoV

pdfUsmernenie Hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV8.12 MB

V termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020
sa podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007
zakazuje organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia

pdfVerejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí1.63 MB

pdfVerejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí2.74 MB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok