Koncert talentov v Zborove

20200112 151745

Tradícia je nato, aby sa dodržiavala. A ako radi udržiavame tradície, ktoré prinášajú radosť, pohodu a spolupatričnosť? Už je to pár rokov, čo sa každoročne v našej farnosti vo vianočnom období organizuje koncert talentov Farnosti sv. Margity Antiochijskej. Tento rok zorganizovala koncert farská obec Zborov pod pohľadom pani Janky Bukovskej a Denisy Jedinákovej, ktorá cele podujatie aj konferovala. Koncert sa konal priamo vo farskom kostole v Zborove.
Ako prví sa predstavili členovia Speváckeho zboru sv. Anny z Dlhej Lúky pod vedením Gabriely Kotuľakovej. Nasledovalo vystúpenie Smilňanov. Najprv sa predstavilo duo Lukáš Magoč, študent konzervatória na saxofóne a Matej Dujčák, 8-ročný žiak základnej školy hrou na akordeóne. Nasledovalo samostatné vystúpenie Lukáša Magoča. Potom vystúpili členovia Zboru sv. Štefana Uhorského zo Smilna pod vedením Marty Kmeťovej a to s troma piesňami, pri ktorých zazneli aj sólové spevy Sebastiána Kmeťa, Lukáša Paňka a Frederiky Rondzikovej.
Tretiu časť programu prevzali zástupcovia obce Zborov a to Veronika Kaňuchová hrou na zobcovej flaute, Peter Marcinčák hrou na keyboarde. Hovoreným slovom potešil Jakubko Šarišský, za ním nasledovala zborovská koleda v podaní Juraja Šarišského za doprovodu Antona Biška na gitare. Nasledovalo saxofónové vystúpenie Františka Jurašiho, na orgáne ho doprevádzala Marta Kmeťová. Nasledovalo vystúpenie Matičného spevokolu Zborovčan.
Interprétov zo Zborova bolo viac, predstavila sa i Lívia Kováčová so spevom za gitarového doprovodu Pavla Biška, Júlia Šarišská s básňou, František Mišek piesňou a hrou na gitare. Predstavil sa i nový Mládežnícky zbor zo Zborova, o ktorý sa zaslúžil pán kaplán Peter Pasterňák, ktorý ho aj doprevádzal s gitarou. Zborovský vstup ukončili spoločnou piesňou za doprovodu gitár Júlia Šarišská a Simona Kanská.
Po záverečných slovách Denisy Jedinákovej a požehnaní od pána Farára Petra Nováka si všetci spoločne za doprovodu orgánu zaspievali Tichú noc. Nasledovalo pohostenie pre účinkujúcich v sále kultúrneho domu v Zborove. Tam sa ešte predstavili koledníci zo Smilna - členovia ZO JDS Smilno: Elena Kimáková, Marián Rondzik, Ján Kravec a František Lacek. O rok sa zídeme v Dlhej Lúke. Viac vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok