Zmena dopravného značenia

UPOZORNENIE

NA ZMENU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

V OBCI SMILNO

Z dôvodov opísaných v „liste občanom“

(zimná údržba, prirodzený sklon cesty)

dôjde dňa 1.12.2019

k zmene prednosti v jazde

smer cesta I. triedy BJ - SK („Valalik“) – JRD

a

„Horka“ - Materská škôlka („Valal“).

 

Od 1.12.2019 bude

hlavná cesta:

„Horka“ - Materská škôlka („Valal“)

a

vedľajšia cesta:

cesta I. triedy BJ - SK („Valalik“) -  JRD

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok