Jeseň v Smilne

20190914 154051Výstava Plody Zeme 14.9. -17.9.2019
Ako už býva krásnym zvykom, aj tento rok šikovné ženy zo Smilna vypestovali krásnu úrodu ovocia a zeleniny a poskytli ju na výstavu Plody zeme, ktorá sa začala v sobotu 14.9.2019 na schôdzi členov ZO JDS Smilno a trvala do utorka 17.9.2019. Výstavu si stihli pozrieť viacerí občania našej obce, náhodní návštevníci ale aj žiaci z miestnej základnej školy, ktorí v sále kultúrneho domu strávili v pondelok hodinu výtvarnej výchovy. O aranžmá sa postarala Janka Majcherová, jej aj všetkým gazdinkám srdečne ďakujeme. Viac vo fotogalérii.

Púť k Stolčeku Panny Márie 15.9.2019
Každoročne sa mnohí tešia na jedinečný výstup na naše pútnické miesto Stolček Panny Márie práve v deň Sedembolestnej Panny Márie. Cesta je namáhavá, stúpanie do strmého kopca dá mnohým zabrať, veď čistinka s kameňom, na ktorom podľa legendy sedela Panna Mária, je až v blízkosti vrcholca Smilnianskeho vrchu. Počas pracovného týždňa pred púťou zorganizoval obecný úrad brigádu za účelom vyčistenia čistinky a prívozu stolov a lavíc. V deň púte zabezpečilo vedenie obce ohniská a živánske, aby sa pútnici po dlhej ceste posilnili aj telesne. Púte sa zúčastnilo vyše 50 ľudí každého veku, od škôlkarov po seniorov, miestnych i cudzích, ktorí prišli na pozvanie. Spoločne sa pomodlili i zaspievali niekoľko náboženských piesní. Náhodne sa v tom čase zastavili i poľskí manželia, ktorí v tom čase prechádzali touto trasou. Stretnutie bolo skutočne veľmi príjemné. Viac vo fotogalérii.

Vystúpenie Zboru pri Kostole sv. Štefana Uhorského 15.9.2019 
Vedúca nášho zboru Mgr. Marta Kmeťová prijala pozvanie od vdp. Mgr. Petra Obšitníka z Bardejovských Kúpeľov, ktorý si prial, aby náš zbor vystúpil v Kostole povýšenia Sv. kríža v deň slávenia odpustovej slávnosti. Ten bol presunutý zo soboty na nedeľu 15.9.2019. Polhodinka pred sv. omšou bola spestrená prostredníctvom hovoreného slova, ktoré bolo popretkávané hudobnými vstupmi nášho zboru. Aj počas sv. omše zaspieval náš zbor pár piesní, všetko za dirigovania Marty Kmeťovej a s hudobným doprovodom Mgr. Eduarda Kmeťa. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol náš nový pán kaplán PaedDr. Mgr. Peter Sabol, ktorý sa s členmi zboru a miestnymi kňazmi po sv. omši rád vyfotil. Viac vo fotogalérii.

Návšteva poľskej Gminy Dubiecko 18.9.2019 
Po veľmi dlhej odmlke, viac ako 1 roka sa podarilo spoločné stretnutie zástupcov obcí Smilno a Dubiecko na pôde Gminy Dubiecko. Po minuloročných komunálnych voľbách na Slovensku i v Poľsku došlo k zmenám štatutárneho zástupcu gminy. Po Wieslawowi Bembenekovi zaujal post wojta MSc. Jacek Grzegorzak. Zo strany Smilna sa stretnutia zúčastnil starosta Bc. Vladimír Baran, hlavný kontrolór obce Ing. Marek Horbaj a poslanec Marek Kravčík. Predmetom rokovania bol plán budúcoročnej spolupráce medzi družobnými obcami.

Cyklistika 22.9.2019 
Jesenné športové podujatie v Smilne nesmie chýbať. Cyklistika je v našej dedine i v celom bardejovskom okrese obľúbená. Podujatie sa konalo v nedeľné popoludnie 22.9.2019 za krásneho slnečného počasia. V rámci oficiálneho začiatku si cyklisti uctili pamiatku na každoročného účastníka športových podujatí v Smilne - Janíka Vaňa - minútou ticha. Tento rok bola vybratá trasa cez Džvirník smerom na Dubovú, Nižný Mirošov až cez Nižnú Polianku a späť do Smilna. Účasť bola fantastická, cez 40 cyklistov, od škôlkarov po seniorov, zo Smilna, blízkych dedín i úplne noví účastníci. Zdatní a odvážni si vybrali veľký okruh. Deti s niekoľkými dospelými zvládli trasu k studničke v Džvirniku a späť, niektorí až po Šarišské Čierne a späť. Každý podľa vlastnej chuti. Na všetkých čakal po návrate fajný guľáš s čerstvým chlebom od Jožka Amrogoviča a čapované pivo. Deťom sa ušla aj limonáda a slané pochutiny. Tak o rok znova! Viac vo fotogalérii.

Plavecký výcvik 23.9. - 30.9.2019 
Výhodou malých škôl je, že sa všetkých akcií zúčastňujú všetky deti naraz, ani mladšie, ani staršie nie sú o nič ukrátené. Takmer na začiatku školského roka naši žiaci pod vedením pani učiteliek a trénerov z Detskej organizácie Fénix absolvovali plavecký výcvik v plavárni v Bardejove. Deti, ktoré sa naučili plávať minulý rok, boli hneď zaradené k plavcom a hneď v prvý deň aj skákali z mostíkov. Následne si zlepšovali techniku plávania hlavne kraula. Prváci a menej odvážni sa pod vedením trénerky učili základy splývania a plávania. Výcvik trval 6 dní, v posledný deň dostali všetky deti diplom, odznak a turistickú mapu za odmenu.

Posedenie pred OÚ 
V októbri bolo schodište pred budovou obecného úradu v Smilne skrášlené i spríjemnené novým posedením - lavicami osadenými na zábradlí a stolíkom, všetko z masívu.

Nový plynový kotol v ZŠ 
Na začiatku vykurovacej sezóny začal plynový kotol v škole znova štrajkovať. Chyba bola síce odstrániteľná, avšak vzhľadom na vek kotla a jeho výkonnosť sa pristúpilo ku kúpe nového plynového kondenzačného kotla.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok