Vzácna návšteva v Smilne

20190820 18031720190820 182029
Vzhľadom na obdobie odpustových slávností, ktoré sa v tomto období konajú po celom Slovensku, predovšetkým v chrámoch zasvätených Panne Márii a sv. Štefanovi Uhorskému, sa mnohí pozvaní kňazi ospravedlnili za neúčasť na slávnosti konsekrácie oltára a kostola sv. Štefana Uhorského v Smilne pre povinnosti vo vlastných farnostiach. Mons. ThLic. Kamil Jankech, bývalý farár zborovskej farnosti zavítal do nášho kostola v deň sviatku sv. Štefana Uhorského 16.8.2019, kedy slúžil sv. omšu. Utorok 20.8.2019 sa niesol v očakávaní ešte väčšej návštevy, kedy našu obec, náš kostol i veriacich zo všetkých obcí zborovskej farnosti navštívil Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, ktorý tu aj slúžil sv. omšu. Je to jediný slovenský žijúci kardinál, najvýraznejšia osobnosť novodobých dejín v katolíckej cirkvi na Slovensku. O to viac si uvedomujeme, aká vzácna je jeho návšteva pre veriacich v dedinke kdesi na severovýchode Slovenska. Ako sám povedal, stihol to a prišiel aj k nám. Aj pri návšteve Smilna sa prejavil ako múdry a skúsený človek a pokorný kňaz. Jeho homília sa niesla v duchu viery, nábožnosti a lásky, ktorú sám kráľ Štefan Uhorský kedysi vštepoval svojmu synovi Imrichovi. Aj slová jeho eminencie boli otcovské a adresované priamo ľuďom, ktorí sedeli v kostole. Bohu Vďaka za túto úžasnú príležitosť pre všetkých veriacich našej farnosti - možnosť byť osobne prítomný na omši slúženej kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý v tomto roku oslavuje 70 rokov kňazskej služby. Fotogaléria.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok