Prerušenie distribúcie elektriny 24.7.2019

Východoslovenská distribučná, a.s.

oznamuje občanom obce Smilno,

že dňa 24.7.2019 v čase od 11:00 hod do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny

kvôli prácam súvisiacim s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Dodávka elektriny bude prerušená pre domácnosti s týmito súpisnými číslami:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 191, 199, 203, 207, 212, 215, 217, 218, 220, 223, 224, 225, 251, 264, 269.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok