Koncert talentov 30.12.2018

DSC 0047V zborovskej farnosti býva krásnym zvykom vzájomne si spríjemniť prežívanie vianočného obdobia Koncertom talentov, ktorý sa koná vždy v inej filiálke farnosti. Počas tohtoročného vianočného času sa konal v Smilne. Bola to pre našu obec veľká česť, že pri tejto príležitosti mohol byť predstavený náš čerstvo zrekonštruovaný Kostol sv. Štefana. V deň Sviatku sv. rodiny, v nedeľu 30.12.2018, sa v našom kostole vytvorila veľmi príjemná atmosféra. Program bol rozdelený na dve časti. V prvej časti sa v kostole predstavili chrámové zbory a jednotlivci, ktorí odprezentovali skladby s vianočnou tematikou a vianočné divadelné predstavenie smilnianskych detí. Celým programom v kostole nás sprevádzala Barbora Blažeková. Ako prvú uviedla Alexandru Belejovú zo Smilna, ktorá zaspievala pieseň Keď na svete smutno bolo. Po nej sa predstavil Matičný spevácky zbor Zborovčan pod vedením pána Miroslava Micenka so šiestimi vianočnými pesňami. Zbor vystriedala Alžbetka Vojtušová zo Zborova, ktorá zaspievala pieseň Daj Boh šťastia celej zemi. Poslednými účinkujúcimi zo Zborova boli František Mišek a Rastislav Juraši s gitarou a troma piesňami. Po slovnom vstupe Barbory Blažekovej s vysvetlením okolností a výsledkomi rekonštrukcie kostola sa s flautou predstavila Monika Pavluvčíková z Dlhej Lúky. Zbor sv. Anny z Dlhej Lúky pod vedením Márie Simovej a dirigentky Gabriely Kotuliakovej sa predstavil piatimi vianočnými piesňami. Vystúpenie účinkujúcich z Dlhej Lúky ukončila Monika Pavluvčíková hrou na flaute. Nasledovalo vystúpenie detí zo Smilna s dramatizáciou príbehu Vianočný šašo, ktorý pripravili pod vedením Marty Kmeťovej. Jednotlivé divadelné vstupy boli predelené hudobnými vstupmi Speváckeho zboru sv. Štefana v Smilne a sólistami: Viktóriou Vargovou, Lukášom Paňkom, Sebastiánom Kmeťom, Frederikou Rondzikovou, Martou Kmeťovou, Eduardom Kmeťom. Na husliach zahral Benjamín Harňák. Celý hudobný sprievod a aranžovanie skladieb pripravil a realizoval Eduard Kmeť. Prvá časť programu bola ukončená sólom Marty Kmeťovej s piesňou Pie Jesu za doprovodu Eduarda Kmeťa na keyboarde. O ozvučenie celej akcie sa postaral tím Rastilava Jurašiho.

Druhá časť programu, konferovaná Viktóriou Rondzikovou, pokračovala v sále Kultúrneho domu v Smilne. Tu sa predstavili Lukáš Magoč, študent konzervatória, svojou hrou na saxofóne, Helena Marcinová prednesom Legendy o Slovensku, členovia ZO JDS Smilno v zložení: Elena Kimaková, Benedikt Tribula, František Matisek, František Lacek a Ján Kravec, tradičným vianočným koledovaním a vinšovaním. Skupina hostí zo Zborova v zložení: Anton a Jozef Biškovci, Milan Hudk, Ladislav Gulák sa predstavila so šarišskými a zborovskými koledami. Program ukončil Lukáš Magoč hrou na saxofóne.

Po tomto programe nasledovalo pohostenie účinkujúcich v podobe vianočnej kapustnice s klobáskou a slaninkou a čerstvým chlebíkom. Keďže sa veľa spievalo, pitný režim doplnil teplý čaj, káva a punč. Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim a tým, ktorí sa na tomto veľkom podujatí organizačne podieľali. Za poskytnutie priestorov a finančnú podporu patrí vďaka starostovi obce Smilno a pastoračnej rade pri Kostole sv. Štefana v Smilne. Najväčšia ďakujem však smeruje ku gestorke podujatia - našej Martuške Kmeťovej, ktorá dodá každej akcii nielen formu, ale hlavne dušu. Ďakujeme! Viac vo fotogalérii od Mareka Kravčíka st. a fotogalérii od Fabiána Kurtého.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok