Október - mesiac úcty k starším

IMG 5076Jeseň sa vkradla do našich záhrad. Nielen do polí, ale aj skôr narodeným seniorom do života. Vlasy nadobudli strieborný odtieň a pribudli aj nejaké vrásky. Tu nadišiel aj zámer „ Október     – mesiac úcty k starším“ zvolať seniorov našej obce na spoločné posedenie. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Smilne v spolupráci so starostom obce Bc. Vladimírom Baranom a obecným úradom zvolali všetkých dôchodcov obce Smilno v nedeľu 21.10.2018 na spoločné posedenie do sály kultúrneho domu. Spoločné posedenie otvorila a konferovala predsedníčka ZO JDS Smilno Elena Kimáková. Privítala prítomných seniorov a hostí. Kultúrny program začal vystúpením detí z našej základnej školy. Bol to veľmi pekný až dojemný program úprimných detí, ktorý pripravili spoločne s pedagogickým zborom ZŠ pod vedením pani riaditeľky Mgr. Silvie Gujdanovej, za čo im patrí veľké a srdečné poďakovanie. Potom nasledoval príhovor starostu obce Bc. Vladimíra Barana. Poďakoval sa seniorom za ich obetavú prácu a ZO JDS v Smilne za dobrú celoročnú spoluprácu. Helena Jurečková, členka predsedníctva Okresnej organizácie JDS Bardejov, takisto poďakovala seniorom za prácu v každodennom živote. Informovala prítomných o poslaní a zámeroch organizácie JDS na Slovensku. V závere svojho vystúpenia odovzdala ďakovné listy od predsedu ústredia JDS Ing. Lipianskeho pre starostu obce Bc. Vladimíra Barana, predsedníčku ZO JDS Smilno Elenu Kimákovú, členky ZO JDS Helenu Marcinovú, Janu Majcherovú a Bronislavu Paľovú. O dobrú zábavu sa postarala seniorska hudobná skupina KANTRY zo Zborova pod vedením Antona Biška. Ich krásne hlasy, veselé melódie a dobrá nálada povzbudili azda všetkých zúčastnených. Chutné občerstvenie pripravil ako vždy Jožko Amrogovič. Celá akcia bola hradená z dotácie pre ZO JDS Smilno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018.   Viac vo fotogalérii   - peki -

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok