Dožinky v Dubiecku

P1100840Naša obec má už dva roky svojich priateľov v Gmine Dubiecko v Poľsku. V rámci zachovania partnerskej a priateľskej spolupráce boli obyvatelia našej obce pozvaní na Dožinky, ktoré mali tento rok medzinárodný charakter. Slávnosti sa okrem obyvateľov 10 poľských Gmin zúčastnili aj obyvatelia z ukrajinskej, nemeckej a našej partnerskej obce. Slávnosť Dožiniek sa začala v nedeľu 2.9.2018 slávnostnou sv. omšou, počas ktorej boli posvätené dožinkové vence 10 poľských Gmin. Po svätej omši kráčala procesia s dožinkovými vencami, štatutármi jednotlivých obci, obyvateľmi, hosťami a orchestrom na miestne futbalové ihrisko. Tam pokračovala oficiálna časť podujatia a to odovzdávaním dožinkových vencom vojtom svojich gmin, oceňovaním troch gmin, ktoré na svojom území dosiahli najlepšie výsledky v oblasti poľnohospodárstva. Oficiálna časť sa niesla v duchu úcty k práci roľníka a vďake za chlieb. Potom nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili mnohé hudobné telesá so spevom, hudbou, či tancom. Vrcholom večera bolo vystúpenie populárnej poľskej popovej skupiny Top One.

Viac vo fotogalérii a na web stránke Gminy Dubiecko:

http://www.dubiecko.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul=840

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok