Výzva pre občanov obce Smilno

Vážení občania obce Smilno,

v budúcom roku 2019 oslávi naša obec Smilno 770. výročie od prvej písomnej pamiatky o jej vzniku.

Pri tejto príležitosti má Obec Smilno v pláne usporiadať výstavu starých fotografií a kníh už koncom júna 2018 v kultúrnom dome Smilno. Fotografie zo života obce z rokov, v ktorých žili ešte naši starí a prastarí rodičia by boli naskenované a zväčšené, aby boli lepšie rozlíšiteľné.

V budúcom roku plánuje Obec Smilno vydať knižnú publikáciu o histórii našej obce, v ktorej by bol uverejnený aj výber z vystavovaných fotografií.

Preto vyzývame občanov, ktorí sú vlastníkmi zachovalých čiernobielych fotografií so zobrazením ulíc, domov, spoločenských akcií, nášho kostola, kaplnky, prírodných scenérií okolia, svadobných fotografií, 1. svätého prijímania, oblečenia, práce na poli, dobytka, fotografií z vojnového obdobia, aby boli takí láskaví a poskytli ich za účelom ich vystavenia, prípadne publikovania v knihe o histórii našej obce. Takýmto spôsobom vznikne nádherná pamiatka pre nás žijúcich i tých, ktorí prídu po nás.

Fotografie, môžete priniesť do kancelárie obecného úradu v Smilne.

Vopred ďakujeme.  

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok