Blahoželáme jubilantom!... aj v roku 2018

kvety 2018Prvé kolo blahoželaní občanom s okrúhlym jubileom v seniorskom veku sa uskutočnilo 30.4.2018. V popoludňajších hodinách navštívili našich spoluobčanov pán starosta Vladimír Baran a poslanec pán Marek Kravčík, aby krátkou návštevou a darčekom potešili deviatich dôchodcov:

Ing. Miloslav Chramec                     70 r. 
Mária Tomiková                               70 r.
Jozef Špak                                       85 r.
Vladimír Mačuš                                70 r.
Karol Špak                                       85 r.
Mária Kenderová                              70 r.
František Kravčík                             70 r.
Mária Baranová                                70 r.
Helena Baranová-Tomiková             70 r. 

Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme čo najviac zdravia, šťastia, pokoja a Božích milostí!

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok