Deň Zeme v Smilne

P109072122. apríl je Medzinárodným dňom Zeme. V Smilne sme tento sviatok oslávili už v piatok 20.4. Pri tejto príležitosti usporiadal pán starosta Bc. Vladimír Baran krásnu akciu – vysádzanie stromov na území divokej skládky na Kremienke. Na túto akciu pozval pani učiteľky a deti z miestnej Základnej školy s materskou školou, ktoré mali byť hlavnými aktérmi. Ich úlohou bolo vysadiť 35 mladých stromčekov – platanov v tvare slovenského dvojkríža. Pozvanie prijali aj seniorky zo ZO JDS Smilno, zástupca z Družstva podielnikov v Smilne pán Milan Jančošek, predseda SNS v Bardejove pán Pavol Goriščák a pán Vladimír Ducár, predseda miestnej organizácie SNS Patrik Nižník, poslanci obce a kontrolór obce Smilno. Platany boli darom od pána Jána Šurkalu zo Zborova, ktorý sa tiež prišiel pozrieť a podporiť túto akciu. Pri úprave pôdy pomohlo Družstvo podielnikov. Všetky deti a ostatní zúčastnení dostali pamätný list. Keďže sa v tomto období opravoval miestny vodovod a bola prerušená prevádzka školskej jedálne, podujatie sa ukončilo malým piknikom. Reportáž o tejto akcii bola zverejnená na portáli www.ahojbardejov.sk  http://ahojbardejov.sk/clanky/clanok/2993/v-smilne-vysadili-stromceky-do-tvaru-slovenskeho-dvojkriza-vznikne-novy-park/#a-prettyPhoto[6GHSGJKK2]/4/

FOTOGALÉRIA

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok