Jarné práce v našej obci

   DSC03679

 11.4.2018 v poobedňajších hodinách sa uskutočnila brigáda v našom lese Džvirnik zameraná na odstránenie odpadov, ktoré nie sú v prírode biologicky rozložiteľné. Túto akciu spoločne zorganizovali starosta obce so zastupiteľstvom a ZO JDS v Smilne. Spolu sa brigády zúčastnilo cca. 25 ľudí všetkých vekových kategórií – od študentov po seniorov. Pridali sa aj zástupcovia okresnej organizácie strany SNS pán Pavol Goriščák a Vladimí Ducár a predseda miestnej organizácie SNS Patrik Nižník. Odpadu bolo veľa a rôzneho charakteru – sklo, plasty, PET fľaše, stavebný odpad ako lepenka, sadrokartón, tehly, staré odevy, topánky, pneumatiky, nebezpečný odpad i komunálny odpad. Nič z toho do lesa nepatrí, takto sa to učia už deti v škôlke. Brigádnici nazbierali okrem iného 70 vriec odpadu , čo zabralo plochu troch vlečiek. Všetkým zúčastneným patrí obrovské ĎAKUJEM. Viac vo fotogalérii

      Jarné práce v Smilne pod záštitou starostu obce pokračovali a 17.4.2018 sa stretli pracovníci obecného úradu a muži a ženy zo ZO JDS v Smilne na starom cintoríne, aby pomohli pri odpratávaní konárov po orezávke líp. Viac vo fotogalérii.

     Po vykopávke pozostatkov po 2. svetovej vojne na vojenskom cintoríne v Smilne zostal povrch hrboľatý, bolo obtiažne udržiavať ho. Za pomoci Družstva podielnikov v Smilne, ktoré poskytlo techniku i pracovníka bolo možné upraviť cintorín do lepšieho stavu. 

     Na Mareka sa zvyknú sadiť uhorky. Tento rok sa naši Marekovia – poslanec a hlavný kontrolór rozhodli spojiť príjemné s užitočným a oslavovať meninový deň až po dobre vykonanej práci. Starosta, poslanci a hlavný kontrolór sa 25.4.2018 stretli na našej „Hurke“, aby vyrezali divoké kríky a krovie, ktoré rástlo pomedzi stromy lemujúce vstup do našej obce od Zborova. 

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok