Výberové konane - hlavný kontrolór obce

OBEC SMILNO

VYHLASUJE 

Výberové konanie na obsadenie funkcie:

"Hlavný kontrolór obce Smilno"

v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. V-19.1/2018 zo dňa 16.02.2018. 

Podmienky výberového konania TU:

 pdfVýberové konanie - Hlavný kontrolór obce Smilno453 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok