Koncoročné posedenie ZO JDS Smilno

IMG 3689

Už býva zvykom, že seniori ZO JDS Smilno sa stretnú na konci roka. Aj tohto roku 30.12. 2017 zvolali svojich členov, aby sa poďakovali  za uplynulý starý rok. Spoločné posedenie otvorila predsedníčka Elena Kimáková. Privítala prítomných seniorov a hostí. Poďakovala sa za vzájomnú spoluprácu  v základnej organizácii. Zvlášť vyslovila veľké poďakovanie prizvaným hosťom, ktorí boli seniorom veľmi nápomocní pri usporiadaní obvodných športových hier seniorov v Smilne a pri výstavbe kaplnky – jaskynky  Nepoškvrnenej Panny Márie.  „Bez  Vašej pomoci,  by sme nemohli vykonať tieto dve nádherné akcie“. V ďalšej časti zablahoželali  jubilantom - seniorom JDS, zaspievali im pieseň „Živite ľudije“ a odovzdali sladký darček. V oficiálnej časti starosta obce Vladimír Baran všetkým prítomným poďakoval za dobrú spoluprácu pri akciách, ktoré organizoval obecný úrad a zastupiteľstvo. Poprial pevné zdravie a šťastie do nového roku a vyjadril presvedčenie, že aj v novom roku 2018 bude spolupráca napredovať. Potom nasledovalo občerstvenie, vianočné vinšovačky, koledy a iné ľudové piesne. Viac vo fotogalérii.                           -  peki  -

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok