Zverejnenie dokumentu

Obec Smilno ako dotknutá obec informuje verejnosť

o určenom rozsahu hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti "SMILNO - Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno-1" na životné prostredie. 

Rozsah hodnotenia prijatý od OÚ Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 4.1.2018:

pdfRozsah hodnotenia vplyvov činnosti "SMILNO - Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno-1" na ŽP686 KB

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok