Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie

Na brigáde 5. Apríla 2016 pri čistení kostolnej lúky počas prestávky vzišiel návrh od senioriek čo tak vystaviť pri kostole kaplnku Nepoškvrnenej Panny Márie. Dôvodom bolo, že je už veľa žien, ktoré by radi sa zúčastňovali púti ku stolčeku Panny Márie na Smilňanskú horu, ale zdravotný stav už im nedovoľuje. Na členskú schôdzu JDS Smilno 17.apríla 2016 prizvali zástupcov hospodársku radu nášho kostola a prerokovali túto záležitosť. Tak  skupinka senioriek sa vybrali do susedného Poľska –Tylicz do ružencovej záhrady, aby nabrali inšpiráciu na výstavbu kaplnky. Najviac sa im pozdávala kamenná kaplnka. To všetko ešte raz si odobrili s pánom farárom a správcom farnosti Zborov JCDr. Petrom Bučkom PhD. Potom už začali prípravne práce, ako zber a prívoz kameňa, výkop základovej jamy, betónovanie základov  a zabezpečenie murára, ktorý vie murovať s kameňom. Nakoľko sa už nedalo stíhať do polovice októbra 2016 s murovaním, tak celú vec sme nechali na rok 2017. V jari 30.apríla 2017 sa začalo s prípravnou prácou a od 1.mája 2017 začali sa murovanie kaplnky. Kaplnku vybudoval Vlado Burik zo Zborova. Jeho korene pôvodu sú z našej obce, nebohá babička Zuzana Kotuľaková rodená Anderková rodáčka zo Smilna.   Pri celkovej výstavbe až do záverečných prác bol nám veľmi nápomocný starosta obce Bc. Vlado Baran po každej stránke. O finančnú stránku pre výstavbu kaplnky sa postarali dobrodinci, milodarcovia, ktorým patrí veľká srdečná vďaka. Ako odmena im bude dobrý skutok na slávu Pána Boha a dar pre ďalšie generácie našej obce. Sošku Nepoškvrnenej Panny Márie zakúpilo bratstvo Posvätného ruženca zo Smilna.  Hlavným iniciátorom počas výstavby boli seniorky zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Smilne. Posviacku sochy Nepoškvrnenej Panny Márie vykonal pán kaplán PaedDr. Mgr.  Miloš Jalčák, po ukončení slávnostnej omše na sviatok  Nanebovzatia Panny Márie 15.8.2017 za účasti všetkých prítomných svätej omše. Priebeh výstavby si môžete pozrieť vo fotogalérii.            -   peki   -

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok