Stretnutie v Nienadowej

Slnečný víkend 26. – 27. 8. 2017 strávili spoločne zástupcovia poľskej Gminy Dubiecko a obce Smilno spoločne na folklórnom stretnutí Jarmok starých remesiel, ktorý bol pokračovaním Tvorivých dielní konaných začiatkom augusta v Smilne i v Dubiecku. V sobotu si delegácia zo Smilna prezrela nádherné mesto Przemysl, jeho historické centrum a sakrálne stavby.  Nedeľné popoludnie začalo slávnostnou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Nienadowej, kde bolo posvätených spolu 11 dožinkových vencov. 10 bolo z okolitých obcí dubieckej gminy, jeden bol zo Smilna. Po návrate procesie z kostola na námestie nasledovalo slávnostné odovzdávanie vencov wojtovi Gminy, šoltýsom obcí, kňazovi i nášmu starostovi. Kultúrny program bol ukončený vystúpením spevákov zo Smilna a odovzdaním dožinkového venca wojtovi Wieslawovi Bembenekovi. Poslednou piesňou bola: Pán zastavil sa na brehu – pieseň Jána Pavla II. Pridali sa aj Poliaci a spievalo celé námestie. Veľká vďaka patrí pani Elene Kimákovej a členom ZO JDS Smilno za pripravený program a Frederike Rondzikovej za krásne sólo, pri ktorom stíchlo celé námestie.

Podujatie bolo spojené s ochutnávkou poľských múčnikov, kapustových jedál i smilnianskych zakrucaníkov, ktoré nesmeli chýbať. Súčasťou bola i výstava ručných prác z Dubiecka i zo Smilna, ktoré boli výsledkom Tvorivých dielní. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí reprezentovali v Dubiecku svoju prácu a zároveň našu slovenskú zručnosť. Viac vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok