3. Obvodné športové hry JDS v Smilne

DSCN0639Dňa 27.5.2017 sa v Smilne konali obvodné športové hry JDS. Bol to 3. ročník, no pre našu obec to bola prvá akcia tohto druhu a rozsahu. Súťažili 2 družstvá zo Smilna, 2 družstvá zo Zborova, 1 družstvo z Beloveže, 1 družstvo zo Stebníka. Seniori zo ZO JDS Komárov sa nezúčastnili.

Celkovo sa súťažilo v 9 súťažných disciplínach: hod loptou do basketbalového koša, kop loptou do bránky, streľba hokejkou s tenisovou loptičkou do  bránky, hod granátom do diaľky, hod granátom na cieľ, vrh guľou, hod vaľkom na figurínu, streľba zo vzduchovky, hod šípkami. Celkovo najúspešnejším družstvom bolo súťažné družstvo ZO JDS z Beloveže, ktoré si odnieslo putovný pohár a v nasledujúcom roku zorganizuje 4. ročník OŠH JDS. Najúspešnejšou ženou sa stala Mária Kováčová zo Zborova, najúspešnejším mužom sa stal Dušan Velgos zo Zborova. Seniori zo ZO JDS Smilno získali tiež pekné umiestnenia, odniesli si diplomy a medaily. Fotogaléria

Jozefína Baranová – 1. miesto v streľbe hokejkou s tenisovou loptičkou do bránky,
                                1. miesto v streľbe zo vzduchovky,
                                3. miesto v hode šípkami.

Ján Kravec – 1. miesto v kope loptou do bránky,
                    2. miesto streľbe zo vzduchovky,
                    3. miesto v streľbe hokejkou s tenisovou loptičkou do bránky,

František Lacek –1. miesto v streľbe zo vzduchovky,
                          3. miesto v hode granátom na cieľ,
                          3. miesto v hode šípkami,

Mária Paľová – 1. miesto v hode loptou do basketbalového koša,
                        3. miesto v hode granátom do diaľky,

Anna Greškovičová – 2. miesto v streľbe hokejkou s tenisovou loptičkou do bránky,
                                 3. miesto v hode vaľkom do figuríny,

Gabriela Šimcová – 2. miesto v streľbe zo vzduchovky,

František Batla – 2. miesto v hode šípkami

Anna Mačušová – 3. miesto v hode granátom na cieľ,

Ján Konival – 3. miesto v hode loptou do basketbalového koša,

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

webdesign Webdesign, tvorba web stránok