Oprava cesty č. 3523 Smilno - Š. Čierne

Dočkali sme sa,

oprava cesty č. 3523 je schválená a zahrnutá do rozpočtu opráv ciest v PSK v roku 2017.

Jedná sa o úsek cesty III. triedy od začiatku obce Smilno (od Zborova) smerom na Šarišské Čierne po križovatku s cestou č. 3517 za lesom Džvirník. 18.4.2016 napísal starosta obce Bc. Vladimír Baran žiadosť o opravu tejto cesty predsedovi PSK  MUDr. Petrovi Chudíkovi. V žiadosti vyzdvihol nutnosť zlepšenia stavu vozovky vzhľadom na mnohé dôvody jej využívania od miestnych obyvateľov, cez cyklistov, turistov, rýchlu záchrannú službu, ADOS. Túto žiadosť podporili svojím podpisom aj primátor mesta Bardejov  MUDr. Boris Hanuščák a starostovia okolitých obcí, menovite Ján Lukáč, Mgr. Andrej Buvalič, Mgr. Ján Cundra, Mgr. Milana Gerženiová, Peter Rusiňák, Anna Guzyová.

Všetkým chceme veľmi pekne poďakovať za podporu.

Veríme, že opravou tejto cesty sa zlepšia dopravné podmienky nielen obyvateľov Smilna, ale aj okolitých dedín a cyklistov, ktorí s obľubou tento úsek využívajú.

V tlači bola táto informácia zverejnená dňa 23.3.2017 na spravodajskom portáli Prešov 24.
http://presov.dnes24.sk/rekonstrukcie-regionalnych-ciest-tieto-useky-v-presovskom-okrese-sa-dockaju-opravy-266003

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok