Vývoz nebezpečného odpadu 15.3.2017

Spoločnosť Fúra s.r.o. oznamuje občanom obce Smilno zmenu v čase vývozu nebezpečného odpadu dňa 15.3.2017

Vývoz sa bude realizovať v čase od 9:15 do 10:30 hod. zo zberného miesta pri obecnom úrade a z obvyklého predajného miesta v obci.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok