Medzinárodný deň žien 2017

MDZ 25

7.3.2017 sa stretli seniori z OZ JDS v Smilne pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pozvanie prijal aj starosta obce Bc. Vladimír Baran, ktorý sa príležitostne prihovoril prítomným ženám. Pani Helena Marcinová predniesla v úvode báseň k Nebeskej Matke a všetci spoločne zaspievali pieseň. Nasledovalo krátke občerstvenie spríjemnené mariánskymi piesňami. V závere boli ženy obdarované malým darčekom z rozpočtu základnej organizácie. Viac vo fotogalérii.

© 2015 obec Smilno, designIT, s.r.o. a prispievatelia

Ont i ryggen Webdesign, tvorba web stránok